Praktijk info

Praktijkinformatie

Psychologenpraktijk Optiment is een praktijk dat zowel psychologische behandeling aanbiedt binnen de Generalistische Basis GGZ als ook consultatie middels psychologisch onderzoek aan de Specialistische GGZ. Daarnaast biedt de praktijk coaching en bedrijfspsychologie aan.

Psychologenpraktijk Optiment hecht waarde aan kwalitatief goede zorg. Om die reden kiest de praktijk voor behandelingen die onderzocht en wetenschappelijk genormeerd zijn. Ook doet de praktijk er alles aan om in ontwikkeling te blijven middels opleiding en actieve betrokkenheid bij beroepsorganisaties. Optiment is ook actief betrokken bij diverse intervisies en activiteiten in de regio. De praktijk werkt bovendien mee aan wetenschappelijk onderzoek door anoniem gegevens hiervoor aan te leveren. Al deze inzet en activiteit leverde de praktijk in 2016 en de jaren daarna het keurmerk Basis GGZ op met in 2022 zelfs het gouden randje.