Tarieven

Tarieven

Kosten en vergoedingen

Kosten en vergoedingen van een psychologische behandeling binnen de GB-GGZ

Gecontracteerde zorg
Een psychologische behandeling door een GZ-psycholoog binnen de Generalistische Basis GGZ wordt via de Wet op de Basisverzekering vergoed.

Optiment heeft voor 2023 een contract met de volgende zorgverzekeraars:
– CZ (waaronder oa. Ohra, Nationale Nederlanden, Just)
– Achmea (waaronder oa. De Friesland, FBTO, Interpolis, Zilveren Kruis, ProLife)
– VGZ (waaronder oa. UMC, IZA, Unive, IZZ, Zekur, Bewuzt)
– Menzis (waaronder oa. Anderzorg, HEMA, Vink)
– DSW (waaronder oa. Stad Holland, In Twente, SZVK)
– Caresco (waaronder oa. Eucare, Aevitae)
– ONVZ (waaronder oa. Jaah, VvAa)
– ASR (waaronder oa. Ditzo) 
Dit betekent dat verzekerden bij deze verzekeraars de behandeling volledig vergoed krijgen, mits voldaan wordt aan de voorwaarden die de verzekeraar stelt, minus het eigen risico (doorgaans €385,00 per jaar).

De praktijk declareert rechtstreeks bij uw verzekeraar. De verzekeraar verrekent de declaratie met uw eigen risico.

Optiment heeft voor 2024 een contract met de volgende zorgverzekeraars:
– CZ (waaronder oa. Ohra, Nationale Nederlanden, Just)
– Achmea (waaronder oa. De Friesland, FBTO, Interpolis, Zilveren Kruis, ProLife-de christelijke zorgverzekeraar)
– VGZ (waaronder oa. UMC, IZA, Unive, IZZ, Zekur, Bewuzt)
– Menzis (waaronder oa. Anderzorg, HEMA, Vink)
– DSW (waaronder oa. Stad Holland, In Twente, SZVK)
– Caresq(waaronder Eucare en Aevitae)
– ONVZ (waaronder oa. Jaah, VvAa)
– ASR (waaronder oa. Ditzo)
– Salland (waaronder oa.Eno, Hollandzorg)

Ongecontracteerde zorg
Wanneer u niet verzekerd bent bij een verzekeraar met wie Optiment een contract heeft afgesloten, dan krijgt u de factuur van uw behandeling thuisgestuurd. En kunt u zelf uw zorgverzekeraar om vergoeding vragen. Dit is een deel van de totale kosten, maar hoe groot dit deel is, is afhankelijk van uw zorgverzekeraar, de vorm van uw polis (restitutiepolis of naturapolis of budgetpolis) en/of uw (aanvullend) pakket. Meestal is het zo: heeft u een restitutiepolis dan betaalt de verzekeraar het volledige bedrag uit, bij een naturapolis een percentage dat schommelt tussen de 60% en 75% van het marktconforme tarief. Wij adviseren u voor aanvang van de behandeling bij uw zorgverzekeraar te informeren over vergoedingsmogelijkheden.

Wanneer wordt psychologische hulp vergoed?
In het basispakket wordt psychologische hulp alleen vergoed als voldaan is aan een aantal voorwaarden:
1.       Verwijzing door de huisarts
U moet een verwijzing hebben van de huisarts. Deze verwijzing moet afgegeven zijn voordat de behandeling start. Verder moet de verwijzing aan een aantal regels voldoen. Uw psycholoog controleert dit van te voren. Soms mag de verwijzing ook plaatsvinden door een andere arts, bijv. een bedrijfsarts. Dit hangt af van uw verzekering. Raadpleeg hiervoor uw verzekeringspolis.
2.       Psychische stoornis
De huisarts mag alleen verwijzen als er sprake is van een vermoeden van een psychische stoornis. De psycholoog gaat na of er inderdaad gesproken kan worden van een stoornis. Zo ja, dan heeft u recht op vergoeding. Zo nee, dan wordt u terugverwezen naar de huisarts of uw behandeling wordt niet vergoed en dient u zelf te bekostigen. Dat zullen we in dat geval bespreken bij bespreking van het behandelplan.
3.       Uitgesloten stoornissen
De behandeling van sommige stoornissen wordt niet meer vergoed uit het basispakket. Dit geldt onder andere voor aanpassingsstoornissen, relatieproblematiek, sommige angststoornissen en sommige seksuele stoornissen. Sommige aanvullende verzekeringen vergoeden ook aanpassingsstoornissen en relatieproblematiek. Raadpleeg hiervoor uw verzekeringspolis. Ook behandeling voor burnoutklachten wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar als deze klachten enkel veroorzaakt worden door de werksituatie en er onderliggend geen andere stoornis een rol speelt.
4.       Uitgesloten behandelingen
Naast sommige stoornissen zijn ook sommige behandelingen uitgesloten van vergoeding. Psychologenpraktijk Optiment biedt deze behandelingen echter niet.

Niet vergoede behandeling
Wilt een behandeling zonder verwijzing van uw huisarts? Of wilt u toch behandeld worden als na het de intake blijkt dat er geen diagnose gesteld kan worden? Dan worden de kosten niet vergoed vanuit de zorgverzekering. Wilt u toch door ons behandeld worden, dan ontvangt u hiervoor zelf een factuur. Ons tarief hiervoor is €104,00 per gesprek (ca. 50 minuten). De factuur kunt u niet naar uw zorgverzekeraar doorsturen.

Begeleiding, coaching, counseling, training

Naast psychologische behandeling kan de psycholoog ook andere diensten aanbieden, zoals begeleiding, coaching en counseling. Hiervoor geldt een tarief van € 104,00 excl. BTW per consult. De psycholoog moet dan BTW in rekening brengen.

Niet tijdig afgezegde afspraken worden in rekening gebracht

Als de afspraak niet door kan gaan, dient u minstens 24 uur van te voren af te zeggen. Bij te late afzegging wordt een consult in rekening gebracht. Dit wordt niet vergoed door de verzekering.

 

Praktijktarieven

De praktijk hanteert een tarief van € 104,00 per consult (consult is ca. 45 minuten gesprek en 15 minuten administratie) excl. BTW. Voor een telefonisch of E-health consult van ca. een kwartier rekenen we € 60,-. In het eerste en/of tweede gesprek zal nader mondeling uitleg gegeven worden over de kosten en de mogelijke vergoeding, zodat u niet achteraf voor een onwenselijke verrassing komt.
Het maximum NZA-tarief 2024 voor een behandelsessie is: €161,46 en voor een diagnostieksessie: €184,44.

Coachingtrajecten

Voor coachinggesprekken rekent de praktijk een bedrag van € 104,00 excl. BTW per sessie (45 minuten gesprek en 15 minuten administratietijd). Wilt u meer informatie over de kosten van een coachingtraject en de inhoud daarvan. Neemt u hiervoor contact op met de praktijk: 06-57317264.

Cursussen/training

Per cursus wordt bekeken welke kosten daarvoor worden berekend.