Wachttijden

Wachttijden en waarneming

Wachttijden

De wachttijd tussen moment van aanmelding en het eerste gesprek is momenteel erg lang, ca. 18 weken.
Na het eerste gesprek wordt behandeling direct gestart, er is geen wachttijd tussen het eerste gesprek en de vervolgbehandeling. Meer lezen. Tot aan het eerste gesprek bent u nog niet in behandeling en wordt u aangeraden bij dringende psychologische problemen contact op te nemen met uw huisarts.

Waarneming bij onbereikbaarheid van psycholoog

Psychologenpraktijk OptiMent biedt behandeling binnen de Generalstische Basis GGZ en biedt derhalve geen 24 uurs bereikbaarheid of crisisopvang aan. In een dergelijk geval dient u contact op te nemen met de huisarts of de huisartsenpost. Indien u in behandeling bent bij OptiMent is het wenselijk dat u uw behandelaar hierover informeert. Ook tijdens vakantie of afwezigheid of bij uitval van uw psycholoog, dient u contact op te nemen met uw huisarts.