Wachttijden

Wachttijden en waarneming

Wachttijden

De wachttijd tussen moment van aanmelding en het eerste gesprek is momenteel zeer lang, meer dan 30 weken. Deze wachttijd is momenteel zodanig lang dat we hebben besloten om voorlopig geen nieuwe patiënten aan te nemen. Het is raadzaam elders hulp te zoeken, omdat zo lang wachten doorgaans niet wenselijk is voor het beloop van uw klachten.
Staat u op de wachtlijst bij Optiment dan is er de mogelijkheid om deze wachttijd optimaal te benutten en deze periode te gebruiken als voorbereidingstijd op de behandeling, u kunt hierbij gebruik maken van de online mogelijkheden die Optiment biedt of enkele gesprekken bij de praktijkondersteuner van uw huisarts aanvragen.

Na het eerste gesprek wordt behandeling direct gestart, er is geen wachttijd tussen het eerste gesprek en de vervolgbehandeling. Tot aan het eerste gesprek bent u nog niet in behandeling en wordt u aangeraden bij dringende psychologische problemen contact op te nemen met uw huisarts.
Meer lezen.

Waarneming bij onbereikbaarheid van psycholoog

Psychologenpraktijk Optiment houdt voor de basis GGZ spreekuur op maandag in Sommelsdijk en op woensdag, donderdag en vrijdag in Melissant.
Psychologenpraktijk Optiment biedt behandeling binnen de Generalstische Basis GGZ en biedt derhalve geen 24 uurs bereikbaarheid of crisisopvang aan. In een dergelijk geval dient u contact op te nemen met de huisarts of de huisartsenpost. Indien u in behandeling bent bij OptiMent is het wenselijk dat u uw behandelaar hierover informeert. Ook tijdens vakantie of afwezigheid of bij uitval van uw psycholoog, dient u contact op te nemen met uw huisarts.