Bedrijfspsychologie

Bedrijfspsychologie

Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat gelukkige werknemers beter presteren. Geluk op de werkplek houdt verband met een gevoel van autonomie, goed aangestuurde teams en een gevoel van voldoening en respect. Wanneer een werknemer niet gelukkig is op de werkplek, kan psychologenpraktijk Optiment hulp bieden.

Een bedrijfspsycholoog houdt zich doorgaans bezig met werknemers die niet volledig tot bloei komen in hun werk. Een bedrijfspsycholoog onderzoekt waar dit mee verband houdt en gaat met de werknemer en het bedrijf op zoek naar een verbetering hiervan. Dat kan middels individuele psychologische begeleidingstrajecten, teamtrajecten, managementcoaching en organisatieadvies. Het gaat om de persoonlijke en professionele ontwikkeling van de medewerkers en de bevordering van hun veerkracht en werkgeluk, waarbij we rekening houden met persoonskenmerken, functiekenmerken, organisatiekenmerken en/of branchekenmerken.

Verbeteren van o.a. weerbaarheid, veranderen van denkpatronen of gewoontegedrag of assertiviteit kan in dergelijke trajecten aan de orde zijn.

Wilt u als werkgever gebruik maken van dit aanbod van psychologenpraktijk Optiment? Neem dan contact op: 06-57317264.

Optiment is momenteel een traject aan het opzetten voor medewerkers die zijn uitgevallen met forse burnoutverschijnselen. Binnenkort nadere informatie op deze website.