Coaching

Coaching

Coaching is een vorm van begeleiding die erop gericht is mensen in positieve zin te veranderen, uitgaande van gezonde mensen en een geloof in de veranderingsmogelijkheden. In tegenstelling tot een psychologische behandeling is niet het verbeteren van een psychologische aandoening of psychologische stagnatie of mentale blokkade het nadrukkelijke uitgangspunt, maar het verbeteren van kwaliteiten waardoor mensen beter tot bloei komen in bijvoorbeeld hun werk.

Een coachingtraject heeft ten doel om de persoonlijke capaciteiten en vaardigheden verder te ontwikkelen om zodoende persoonlijke effectiviteit te vergroten. Een coachingtraject kan als doel hebben: beter grenzen leren stellen, vergroten van het zelfbeeld, vergroten van assertiviteit of weerbaarheid, vergroten van belastbaarheid, time-management etc.