Kwaliteit

Waarborgen van kwaliteit

Optiment vindt het waarborgen van kwaliteit belangrijk, evenals deskundigheid en betrokkenheid. Hier leest u meer over hoe wij dit doen. Deze inspanningen leverden ons het keurmerk basis GGZ op!

Kwaliteitsgarantie bij psychologenpraktijk OptiMent en privacy policy

Optiment waarborgt uw privacy en werkt overeenkomstig de beroepscode voor psychologen, waarin oa. staat dat zonder uw toestemming geen informatie aan derden wordt verstrekt. Verder werken wij volgens de normen en gedragscodes van het NIP (Nederlands Instituut voor Psychologen), zoals omschreven in de NIP-beroepscode.

We voorkomen graag dat u ontevreden bent. Het kan zijn dat u ondanks onze zorgvuldigheid, toch een klacht hebt over de psycholoog of de behandeling. We stellen het erg op prijs wanneer u dat bespreekbaar maakt. U mag verwachten dat wij ons inspannen om uw klacht zo goed mogelijk op te lossen. Als een oplossing niet mogelijk is, mag u verwachten dat wij helder aan u kunnen uitleggen waarom dit zo is. Mochten we er niet uitkomen, kunt u uw klachten over de psychologische behandeling of over de hantering van de gedragscodes voorleggen aan het NIP.

Kwaliteitsstatuut

Sinds 2017 dient iedere praktijk een kwaliteitsstatuut op te stellen, met daarin de werkwijze verwoord en de manier van handelen. De commissie kwaliteitsstatuut GGZ Nederland heeft de werkwijze van Optiment goedgekeurd en de kwaliteit juist bevonden. Met het Kwaliteitsstatuut is ook vastgelegd dat wij werken volgens de beroepscode van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). In onze behandelmethoden volgen wij de geldende zorgstandaarden. U kunt het goedgekeurde kwaliteitsstatuut inzien.

Registraties, bijscholing en intervisie

Bernadette na een universitaire opleiding de post-doctorale opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog (GZ-psycholoog) afgerond. Ze is BIG-geregistreerd. Jaarlijks volgt zij bijscholing om kennis actueel te houden. Ook neemt ze deel aan regionale intervisiebijeenkomsten.

Psychologenpraktijk Optiment draagt het keurmerk Basis GGZ

Het Keurmerk Basis GGZ is een kenmerk voor kwaliteit in de Basis GGZ. Zorgaanbieders van Generalistische Basis GGZ (GBGGZ) laten met het keurmerk zien dat ze zich extra inspannen voor de juiste zorg op het juiste moment. Keurmerkdragers leggen de lat hoger dan wat wettelijke vereist wordt, onder meer als het gaat om cliƫntgerichtheid, transparantie, implementatie van innovaties, continu verbeteren en de inzet voor de ontwikkeling van de GBGGZ landelijk. Psychologenpraktijk heeft het keurmerk voor 2021 behaald!

Meten is weten

Met Routine Outcome Measurement (ROM) houden we het effect van uw behandeling in de gaten. Bij de start en het einde van de behandeling (in sommige gevallen ook tussentijds) vragen wij u daartoe een korte vragenlijst in te vullen. De vragen gaan over uw psychische gezondheid.

Clientervaringen

Bij einde van de behandeling staan we stil bij uw evaluatie van de werkwijze van de praktijk. U wordt gevraagd uw mening te geven middels een korte vragenlijst.
Vanuit deze gegevens komt naar voren dat mensen in 2019 erg tevreden waren over de werkwijze van de praktijk.
In 2020 hebben 72 mensen de tevredenheidsmeting (CQ-i) ingevuld over hun behandeling. Onze scores:
Bejegening: 4,96 (1-5)
Samen beslissen over de behandeling: 4,48 (1-5)
Tevredenheid over uitvoering behandeling: 4,59 (1-5)
Totaal rapportcijfer gemiddeld: 8,89 (1-10)
Mensen geven ons vooral terug dat we zo door moeten gaan, en dat proberen we in alle enthousiasme en gedrevenheid te doen.
Op zorgkaartnederland.nl wordt de praktijk eveneens door patiƫnten beoordeeld en het gemiddelde cijfer is een 9.4.
Verbeterpunten worden erg op prijs gesteld. Daarom vragen we u ook een review te geven op zorgkaartnederland.nl. of op www.ikzoekchristelijkehulp.nl. Zie de eerdere reviews die daar zijn gegeven: www.zorgkaartnederland.nl. Daar kunt u ook lezen hoe anderen de praktijk waarderen. Wij doen erg ons best om u zo goed mogelijk te helpen. We bieden u graag deskundigheid, professionaliteit en betrokkenheid.

Samenwerking

Psychologenpraktijk OptiMent heeft een goede samen met de huisartsen, POH-GGZ's en andere zorgverleners in en rond Goeree-Overflakkee. Wilt u meer lezen over deze samenwerking? Klik dan hier.