Samenwerking met collega’s in de regio

Samenwerking in de regio

Psychologenpraktijk OptiMent werkt samen met diverse zorgverleners in en rond Goeree-Overflakkee. We hebben goed overleg met de huisartsen en de POH-GGZ’s en ook met andere zorgverleners zoals de SGGZ, fysiotherapeuten, diëtisten, ergotherapie, maatschappelijk werkers etc.

Met de diverse huisartsen van ons eiland hebben we afspraken over de samenwerking en regelmatig overleggen we met de praktijkondersteuners van de huisarts (POH-GGZ’s). Vanzelfsprekend vindt er alleen informatie-uitwisseling plaats met uw toestemming. Doordat we in de praktijk bij de huisarts spreekuur houden kunnen we elkaar zo nodig en wenselijk makkelijk aanspreken. Onze samenwerking met huisartsen en andere GGZ-aanbieders is vormgegeven conform de Landelijke samenwerkingsafspraken tussen huisarts, generalistische basis GGz en gespecialiseerde GGz (LGA).

We houden spreekuur in de huisartsenpraktijk waar ook de diëtist en de fysiotherapeut werkzaam en zodoende kunnen we zo nodig makkelijk afstemmen en overleggen.
Daarnaast hebben we intervisie en regelmatig overleg met andere Gz-psychologen, psychiaters en psychotherapeuten in de regio en zodoende proberen we een goede GGZ-zorg te bewerkstelligen en up to date te blijven.
Onder andere met:
– mw. drs. J. (Jessica) van der Jagt, psychiater/psychotherapeut
– mw. drs. J. Tuijl, psychiater
– drs. M. Verjaal, psychiater
– drs. A. Lemstra, psychiater
– mw. drs. R. (Renée) Uitenboogaardt, Gz-psycholoog/psychotherapeut
– Praktijk Hanse, verschillende Gz-psychologen
– Praktijk Gz-plus: mw. drs. A. Groeneveld, Gz-psycholoog GBGGZ jeugdzorg
– stichting Eleos, GGZ instelling voor GB-GGZ en S-GGZ
– Kwadraad, maatschappelijk werk
– De Vluchtheuvel, maatschappelijk werk
– De Kering, SGGZ (psychiaters en SPV)

OptiMent heeft een plek in regionale zorginitiatieven, zoals zorggroep Haringvliet en de ketenzorg oncologie op Goeree-Overflakkee en waarbij verbinding en samenwerking centraal staan tussen huisartsen en diverse hulpverleners.