Overige gehouden trainingen

Overige gehouden trainingen

Lees hieronder meer over de trainingen die Optiment al heeft gegeven.

 • Workshop seksuele opvoeding voor ouders en leidinggevenden
 • Omgaan met psychische nood in de christelijke gemeente
 • Mijn man of vrouw is psychisch ziek, wat moet ik nu?
 • KOPP-training (training voor kinderen van ouders met psychische problemen)
 • Diverse lezingen en workshops over autisme bij volwassenen en over de impact van autisme in de relatie (oa. voor Helpende Handen)
 • Lezingen over ‘omgaan met depressie’ voor oa. pastoraat en gemeenteleden
 • Lezing over ‘Time-management’ (oa. voor werkers in de zorg)
 • Training: Omgaan met verbale agressie (oa. voor werkers in de zorg)
 • Hoe komt men (de psycholoog) tot een diagnose en wat betekent die?
 • Het nut van de psychologie, een algemene cursus voor pastoraal werkers en zorgwerkers
 • Een lezing en workshop over het onderwerp 'Vergeven'
 • Lezing met als titel: reinheid in een verseksualiseerde samenleving (voor pastoraat)
 • Workshop: Seksuele opvoeding
 • Workshop Rouwverwerking
 • Workshop ambt en tijd(sdruk) (voor kerkenraden)
 • Training: Plezier op School (voor kinderen die naar de middelbare school gaan en daar om welke reden dan ook erg tegenop zien bijv. omdat ze gepest werden op de lagere school)
 • Training: weerbaarheid vergroten
 • Artikel over Vriendschap
 • Artikel over terugblikken op de opvoeding
 • Artikel over omgaan met stress op het werk
 • Colomns